info@doktorlarkonseyi.com +90538 755 43 23

Günümüzde sadece tıp alanında kullanılan konsültasyon kelimesi dilimize Latinceden geçmiştir. Antik Roma ve Yunan döneminde yaşayan hekimlerin, hastanın sağlığı hakkında görüş bildirmesine konsültasyon denmiştir. Konsültasyon kelimesinin günümüz sözlük anlamı ise fikir alışverişinde bulunma, danışma ve istişare şeklindedir.


Geçmişte olduğu gibi günümüzde de hastanın hekimine güvenmesi veya güven duyması, hasta-hekim ilişkisinin en temel öğelerinden biri olmuştur. Bu temel ilkeden yola çıkarak bir uzmanlık alanını ilgilendiren hastalıklarda veya şikayetlerde konusunda en bilgili ve deneyimli bir uzmanımız (doçent ve profesör) hastanın tıbbi dosyasını güncel literatür ve teknoloji ışığında değerlendirmekte, en doğru tanı ve en doğru tedavi yöntemini ve önerilerini bildirmektedir.