info@doktorlarkonseyi.com +90538 755 43 23

Birden fazla uzmanlık alanını ilgilendiren hastalıklar için doğru tanı ve en etkin tedavi seçeneğinin belirlenmesi hayati önem arz etmektedir. Bu nedenle en doğru tanı ve tedaviyi belirlemede alanlarında en iyi hekimlerin olduğu multidisipliner konseylerin verdiği kararlar çok önemli hale gelmektedir. Konseylerde, hasta merkezli ve hastayı sürecin en önemli oyuncusu olarak gören anlayışta çok yönlü değerlendirilmeler yapılmakta ve en doğru bireyselleştirilmiş tedavi kararları verilmektedir.

Bu amaç ile konseylerimizde, farklı branşlarda, bilgi birikimi ve tecrübe konusunda deneyimli uzmanlarımız (doçent ve profesör) hastaların tüm tıbbi dosyasını güncel literatür ve teknoloji ışığında ayrıntılı ve multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirmekte, hasta ve hastalık tüm boyutları ve en ince detayları ile ele alınmaktadır. Öncelikle hastalık tanısı kesin biçimde netleştirilmekte, hastanın yaşı, ek hastalıkları, tıbbi ve sosyal durumu göz önüne alınarak en uygun, en doğru ve en etkin tedavi yöntemi (tıbbi tedavi, cerrahi tedavi, kemoterapi, radyoterapi gibi) hekimlerin ortak kararı doğrultusunda belirlenmektedir. Tıbbi dosyanın kapsamına göre en az üç üyeden oluşan konseyler dosyayı değerlendirmekte, alınan konsey kararı ve önerileri yazılı hale getirilerek hasta ile paylaşılmaktadır.

Hastaya ameliyat gerekip gerekmediği, gerekiyor ise yapılacak ameliyatın türü konseylerde çok net şekilde belirlenmektedir. Ameliyat sonrasında; ameliyat bulguları, patolojik tanı ve kontrol amaçlı yapılan görüntülemeler amaçlanan sonuçlar açısından tekrar değerlendirilebilmektedir.

Konseylerde alınan kararlar ve öneriler doğrultusunda, tanıdan iyileşmeye giden süreç içerisinde veya değişen hastalık ve klinik durumlarda hastanın mevcut durumu tıp bilimindeki son gelişmeler doğrultusunda tekrar gözden geçirilebilmekte ve güncellenebilmektedir.

Bu yaklaşımla hastalar her hekime ayrı ayrı başvurmak zorunda kalmamaktadır. Konsey hekimlerimizin tıp literatüründeki en güncel bilgilere dayanarak kendileri için verdikleri ortak karar ve öneriler hastalara çok daha güvende olduklarını hissettirmekte ve tedavideki başarı oranlarını arttırmaktadır.