info@doktorlarkonseyi.com +90538 755 43 23

Son yıllarda tıp alanında önemli bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşanmakta, yeni ilaçlar, yeni tedavi yöntemleri ve yeni tip operasyonlar hekimler ve diğer sağlık uygulayıcıları tarafından son derece hızlı bir biçimde uygulamaya konulmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak tıp bilimi ve sağlık hizmetleri tek tip yaklaşımdan uzaklaşarak, “kişiye özel”, çoklu yöntem ve yönetimlere yönelmektedir. Kişinin birincil hastalığı, yaşı, ek hastalıkları, genel sağlık ve sosyal durumunun da dikkate alınarak “kişiye özel tedavi” seçeneklerinin ortaya çıkarılması, tedavi başarısını ve memnuniyetini önemli oranda artırmaktadır. Bu amaçla başta onkolojik (kanser) ve komplike hasta grubunda birden çok farklı branşın yer aldığı “Multidisipliner Konsey” toplantıları (farklı branşlardan birden çok hekim) ve bu konseylerin verdikleri kararlar çok değerli olmaktadır. Ayni şekilde komplike ve öncelikli vakalarda tek branşın çoklu konsey toplantıları (ayni branştan birden çok hekim) ve kararları da en doğru ve en etkin tedavi seçeneğinin belirlenmesinde çok önemli hale gelmektedir.

Son yıllarda tıp alanında önemli bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşanmakta, yeni ilaçlar, yeni tedavi yöntemleri ve yeni tip operasyonlar hekimler ve diğer sağlık uygulayıcıları tarafından son derece hızlı bir biçimde uygulamaya konulmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak tıp bilimi ve sağlık hizmetleri tek tip yaklaşımdan uzaklaşarak, “kişiye özel”, çoklu yöntem ve yönetimlere yönelmektedir. Kişinin birincil hastalığı, yaşı, ek hastalıkları, genel sağlık ve sosyal durumunun da dikkate alınarak “kişiye özel tedavi” seçeneklerinin ortaya çıkarılması, tedavi başarısını ve memnuniyetini önemli oranda artırmaktadır. Bu amaçla başta onkolojik (kanser) ve komplike hasta grubunda birden çok farklı branşın yer aldığı “Multidisipliner Konsey” toplantıları (farklı branşlardan birden çok hekim) ve bu konseylerin verdikleri kararlar çok değerli olmaktadır. Ayni şekilde komplike ve öncelikli vakalarda tek branşın çoklu konsey toplantıları (ayni branştan birden çok hekim) ve kararları da en doğru ve en etkin tedavi seçeneğinin belirlenmesinde çok önemli hale gelmektedir.

Multidisipliner (çok branşlı) değerlendirme ihtiyacı olan komplike hastalarda her branş hekimini ayrı ayrı bulmak ve ulaşmak maddi, manevi, zaman ve moral açısından önemli zorluklar içermektedir. Bu gerçeklik üzerine, hastaların her branştan hekimi ayrı ayrı bulma zorluğunu ortadan kaldırmak, tıbbi açıdan multidisipliner değerlendirme ihtiyacını karşılamak için hastalar ile ilgili branş hekimlerini “Online Konsey” ortamında buluşturmayı amaçladık.

Sağlığın kıymetini, hastalığın hem hasta hem de yakınları için getirdiği zorluk, sıkıntı ve mağduriyetlerini çok iyi bilmekteyiz. Doktorlar konseyi olarak her branşta, her tür hastalık veya şikâyet için konusunda en bilgili ve deneyimli (doçent ve profesör) danışmanlarımızdan oluşan Multidisipliner Konseylerimiz ile güncel literatür ve teknoloji ışığında sizin için en doğru kararları ve önerileri vermeyi içtenlikle arzu ediyoruz.