info@doktorlarkonseyi.com +90538 755 43 23

Hangi Branş Hangi Şikâyet

ALGOLOJİ (AĞRI YÖNETİMİ)

Her türlü organ ve sebepten kaynaklanan ağrılar

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Hayati organ yetmezliklerine bağlı gelişen durumlar

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ (NÖROŞİRÜRJİ)

Beyin, Beyincik, Omurilik, Omurga, Omurlar, Periferik Sinirler (siyatik vb.)

ÇOCUK HASTALIKLARI GENEL

Çocukların tüm organlarından kaynaklı hastalıkları

ÇOCUK ALLERJİ VE İMMÜNOLOJİ

Cilt, burun, akciğer, nazofarenks, trakea, bronş, bronşioller, bağışıklık hücreleri

ÇOCUK CERRAHİSİ

Çocukların iç organlarından kaynaklı tüm cerrahi hastalıkları

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ

Hipotalamus, hipofiz, epifiz, tükürük bezi, tiroid, paratiroid, timüs, pankreas, böbrek üstü bezleri, testis, over (yumurtalık)

ÇOCUK ENFEKSİYON

Çocukların tüm organlarından kaynaklı enfeksiyon hastalıkları

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ (LÖSEMİ, KEMİK İLİĞİ NAKLİ)

Kemik iliği, kök hücreler, kırmızı ve beyaz kan hücreleri, lenf bezleri, dalak

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

Kalp, kalp kapakları, damarlar, perikard

ÇOCUK METABOLİZMA

Doğuştan metabolik hastalıklar, kalıtsal gen bozuklukları, enzim eksiklikleri, beslenme bozukluğu, büyüme geriliği, kan lipid bozuklukları

ÇOCUK NEFROLOJİSİ

Böbrek, böbrek üstü bezi, idrar yolları

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

Beyin, beyincik, omurilik, omurga, omurlar, periferik sinirler

ÇOCUK ONKOLOJİSİ (ÇOCUKLUK YAŞI TÜMÖRLERİ)

Çocukların tüm organlarından kaynaklı tümöral hastalıklar

ÇOCUK ROMATOLOJİSİ

Kas, kemik, eklem, yumuşak doku, bağ, tendon, kıkırdak, sinir

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI (PSİKİYATRİ)

Çocukluk yaşı ruhsal bozuklukları, otizm, hiperaktivite, davranış bozuklukları vd.

ÇOCUK ÜROLOJİSİ

Böbrek, böbrek üstü bezleri, üreter (idrar yolu), mesane, üretra, penis, testis

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

Cilt, cilt altı, mukoza, saç

DİŞ VE DİŞ ETİ HASTALIKLARI

Diş, diş eti, çene, çene eklemi, ağız içi

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Tüm organlardan kaynaklı enfeksiyon hastalıkları

ENDOKRİNOLOJİ

Hipotalamus, hipofiz, epifiz, tükrük bezi, tiroid, paratiroid, timüs, pankreas, böbrek üstü bezleri, testis, over (yumurtalık)

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Kas, kemik, eklem, yumuşak doku, bağ, tendon, kıkırdak, sinir

GASTROENTEROLOJİ

Farinks, özefagus (yemek borusu), mide, bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, pankreas

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP

Akapunktur, hacamat, mezoterapi, PRP, ozon tedavisi

GENEL CERRAHİ

Meme, cilt ve yumuşak doku, tiroid, karaciğer, dalak, safra kesesi, pankreas, mide, bağırsak

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (EMBOLİZASYON)

Tüm organların kateterizasyon gerektiren hastalıkları

GÖĞÜS CERRAHİSİ

Akciğer, nazofarenks, trakea (soluk borusu), bronş, bronşioller, plevra

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Akciğer, nazofarenks, trakea (soluk borusu), bronş, bronşioller, plevra

GÖZ HASTALIKLARI

Göz, kornea, retina, optik sinir, göz çevresi, göz kapağı, kirpik, gözyaşı bezi

HEMATOLOJİ (LÖSEMİ, LENFOMA, KEMİK İLİĞİ NAKLİ)

Kemik iliği, kök hücreler, kırmızı ve beyaz kan hücreleri, lenf bezleri, dalak

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)

Özefagus (yemek borusu), mide, bağırsak, karaciğer, dalak, safra kesesi, pankreas, tiroid, akciğer

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Rahim, serviks (rahim ağzı), over (yumurtalık), tüpler, vajina, vulva

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Kalp, kalp kapakları, damarlar, perikard

KARDİYOLOJİ (KALP VE KORONER HASTALIKLAR)

Kalp, kalp kapakları, damarlar, perikard

KEMİK İLİĞİ VE KÖK HÜCRE NAKLİ (LÖSEMİ, LENFOMA)

Kemik iliği, kök hücreler, kırmızı ve beyaz kan hücreleri, lenf bezleri

KULAK BURUN BOĞAZ (KBB)

Kulak, burun, boğaz, boyun, ses telleri, bademcik, tükürük bezi, ağız içi, dil

NEFROLOJİ (BÖBREK YETMEZLİĞİ, DİYALİZ)

Böbrek, böbrek üstü bezi, idrar yolları

NÖROLOJİ (BEYİN VE SİNİR HASTALIKLARI)

Beyin, beyincik, omurilik, periferik sinirler

NÜKLEER TIP (RADYONÜKLİD TEDAVİ)

Radyonüklid tedavi gerektiren tüm organ kanserleri

ONKOLOJİK CERRAHİ

Cerrahi tedavi gerektiren tüm organ kanserleri

ORGAN NAKLİ

Böbrek, karaciğer, akciğer, kornea, kalp

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Kas, kemik, eklem, yumuşak doku, bağ, tendon, kıkırdak, menisküs, sinir

PERİNATOLOJİ

Yüksek riskli gebelik, genetik, doğuştan anomaliler

PLASTİK, ESTETİK, REKONSTRUKTİF CERRAHİ

Plastik, estetik veya rekonstrüktif cerrahi tedavi gerektiren organ ve doku hastalıkları

RADYASYON ONKOLOJİSİ (RADYOTERAPİ)

Radyoterapi gerektiren tüm organ kanserleri

RADYODİAGNOSTİK (RADYOLOJİ)

Radyolojik tanı gerektiren tüm organlar

ROMATOLOJİ (ROMATİZMAL HASTALIKLAR)

Kas, kemik, eklem, yumuşak doku, bağ, tendon, kıkırdak, sinir

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (PSİKİYATRİ)

Yetişkin yaş ruhsal bozukluklar, sinir hastalıkları, davranış bozuklukları

TIBBİ GENETİK (KANSER GENETİĞİ VE TESTLERİ)

Genler, genetik, kalıtımsal, doğumsal hastalıklar

TIBBİ ONKOLOJİ (MEDİKAL ONKOLOJİ, KEMOTERAPİ)

Kemoterapi gerektiren tüm organ kanserleri

ÜROLOJİ

Böbrek, böbrek üstü bezleri, üreter (idrar yolu), mesane, üretra, penis, testis

YENİ DOĞAN (NEONATOLOJİ)

Yenidoğanın tüm organlarından kaynaklı hastalıkları