info@doktorlarkonseyi.com +90538 755 43 23

DOKTORLAR KONSEYİNE
HOŞGELDİNİZ

“Doktorlar Konseyi” olarak her branşta, her tür hastalık veya şikâyet için konusunda en bilgili ve en deneyimli (doçent ve profesör) hekimlerden oluşan Multidisipliner Konseylerimiz ile güncel literatür ve teknoloji ışığında sizin için en doğru kararları ve önerileri veriyoruz.

HAYDİ BAŞLAYALIM

Niçin Doktorlar Konseyini Tercih Etmelisiniz?

Birden çok branşı ilgilendiren “komplike” hastaların her branş hekimini ayrı ayrı bulması ve ulaşmasının vereceği maddi, manevi, zaman ve moral kayıplarını ortadan kaldırıyor, hastalar ile ihtiyacı olan ilgili branş hekimlerini “Doktorlar Konseyi” ortamında buluşturuyoruz. Tanı ve tedavi seçeneklerini bir hekimin kararına bırakmıyor, konsey üyelerimiz tarafından multidisipliner bir yaklaşım ile belirliyoruz. Konseylerimizde, son bilimsel çalışmalar, güncel literatür ve teknoloji ışığında hastanın tanısını ve tedavisini kararlaştırıyoruz. Alınan konsey kararı ve önerilerini yazılı hale getirerek ilgili hasta ile paylaşıyoruz. Konsey hekimlerimizin kendileri için verdikleri ortak karar ve öneriler ile hastalarımıza çok daha güvende olduklarını hissettiriyor ve tedavideki başarı oranlarını arttırıyoruz.

Neden Online Konsey?

Çok uzaklardan, çok farklı şehir ve ülkelerden hiçbir engele ve zorluğa takılmadan bize ulaşabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken tıbbi dosyanızı (tıbbi tetkikler ve MR, BT görüntüleri) ilgili menüden web sitemize yükleyerek bize ulaşmanızdır.

Neden Zoom Konsey?

Zoom konseyde hasta ve yakınları ilgili konsey üyeleri hekimler ile online görüntüleme üzerinden görüşme imkânı buluyor. Hastalığı ile ilgili en doğru tanı ve en uygun tedavi yöntemini alanında en deneyimli konsey üyesi hekimlerden alıyor.

Neden Birlikte Konsey?

Hastalığı ile ilgili her hekimi ayrı ayrı bulmak zorunda kalmıyor, ilgili tüm doktorlara ofis ortamında aynı anda ulaşıyor, en doğru tanı ve en doğru tedavi yöntemini alanında en deneyimli konsey üyesi hekimlerden direkt olarak alıyorsunuz.

Neden Sağlık Kurulu?

Bize ilettiğiniz güncel tıbbi dosyanız üzerinden sakatlık, malulen emeklilik, evde bakım, ÖTV indirimi, özel/akülü araç, işe giriş ve diğer sağlık durumlarınızı değerlendiriyor, hastalıklarınız ve kısıtlılıklarınızın puantajlarını yazılı olarak size iletiyoruz.

Doktor

Departman

Tıbbi Hakem

Hasta

Hizmetlerimiz

Doktorlar Konseyi” ile hastaların her hekime ayrı ayrı başvurma zorunluluğunu ortadan kaldırıyoruz. Konsey hekimlerimiz tıp literatüründeki en güncel bilgilere dayanarak “komplike” hastalarda en doğru “kişiye özel tedavi”, “onkolojik” (kanser) hastalarda en doğru “kişiye özel kanser tedavisi” seçeneğini ortaya çıkarıyor, bu sayede tedavi başarısını ve hasta memnuniyetini önemli oranda artırıyoruz. Bu amaçla hastalığınız veya şikâyetiniz ile ilgili tetkikleri “kişisel verilerin korunması” esasları dahilinde değerlendirilmek üzere bulunduğunuz yerden web sitemiz aracılığı ile iletmenizi bekliyoruz.

Multidisipliner Branş Konseyleri

Birden fazla uzmanlık alanını ilgilendiren hastalıklarda konusunda en bilgili ve deneyimli uzmanlardan (doçent ve profesör) oluşan multidisipliner konseylerimiz ile hastaların tüm tıbbi dosyasını güncel literatür ve teknoloji ışığında ayrıntılı ve multidisipliner bir yaklaşımla değerlendiriyoruz. Öncelikle hastalık tanısını kesin biçimde netleştiriyor, hastanın yaşı, ek hastalıkları, tıbbi ve sosyal durumu göz önüne alınarak en doğru ve en etkin tedavi yöntemini (tıbbi tedavi, cerrahi tedavi, kemoterapi, radyoterapi gibi) konsey hekimlerinin ortak kararı doğrultusunda belirliyoruz.

Bu yaklaşımla hastalar her hekime ayrı ayrı başvurmak zorunda kalmamaktadır.

Multidisipliner Onkoloji Konseyleri

Kanser hastalarının birçok alt gruba ayrılması, birçok problemi birlikte taşıması, tanı ve tedavi yaklaşımlarının hızlı biçimde değişmesi kanser hastalarının tek bir doktor tarafından yönetilmesini olanaksız duruma getirmiştir. Bu nedenlerle kanser alanında uzmanlaşmış doçent ve profesör hekimlerden oluşan Multidisipliner Onkoloji Konseylerimizde, hastanın aldığı kanser tipi, evresi, kişinin ek hastalıkları, yaşı, genel sağlık ve sosyal durumu göz önüne alınarak en doğru ve en etkin tedavi yöntemini (cerrahi tedavi, kemoterapi, radyoterapi gibi) hekimlerin ortak kararı doğrultusunda belirliyoruz.

Bu yaklaşımla hastalar her hekime ayrı ayrı başvurmak zorunda kalmamaktadır.

Tek Hekim Konsültasyonu

Bilimsel gelişmelere paralel olarak uzmanlık dallarında ve her daldaki özel tanı ve tedavi yöntemlerinde büyük gelişmeler yaşanmış, bireysel hekimlerin de önemi artmıştır. Bu sonuçla hastanın kendi hekimine güven duyması, hasta-hekim ilişkisinin en temel öğelerinden biri olmuştur. Bu temel ilkeden yola çıkarak bir uzmanlık alanını ilgilendiren hastalıklarda veya şikayetlerde konusunda en bilgili ve deneyimli bir uzmanımız (doçent ve profesör) hastanın tıbbi dosyasını güncel literatür ve teknoloji ışığında değerlendiriyor, en doğru tanı ve en doğru tedavi yöntemini bildiriyoruz.

Sağlık Kurulu Danışmanlığı

Bize web sitemiz aracılığı ile ilettiğiniz güncel tıbbi dosyanız üzerinden sakatlık, malulen emeklilik, evde bakım, bakım evi, ÖTV indirimi, vergi indirimi, özel/akülü araç, işe giriş ve diğer sağlık durumlarınızı son yönetmelikler eşliğinde değerlendiriyor, hastalıklarınız ve kısıtlılıklarınızın puantajlarını yazılı olarak size iletiyoruz. Hastanelerin resmi sağlık kurullarında amaçladığınız sağlık kurulu raporunu alamama ihtimaliniz konusunda önceden bilgi sahibi olarak gereksiz ve iadesini alamayacağınız ödemelerden kurtulmanızı sağlıyoruz.

Online Konsey
(Web Site)

Birden çok branştan oluşan konseylerimizde hastaların tıbbi dosyalarını “Online Konsey” ortamında multidisipliner bir yaklaşımla her yönü ile değerlendiriyor, en doğru tanı ve en doğru tedavi seçeneğini (tıbbi tedavi, cerrahi tedavi, fizik tedavi, kemoterapi, radyoterapi, sadece takip, eksik tetkik vd.) güncel tıp biliminin gereklilikleri ve hastanın kişisel durumu doğrultusunda belirliyoruz.

Konsey kararı veya önerileri mail adresine online iletilir.

Zoom Konsey (Görüntülü)

Multidisipliner değerlendirme gerektiren hastaları konularında en bilgili ve deneyimli konsey hekimlerimiz ile “Zoom Konsey” ortamında buluşturuyor, tıbbi dosyalarını güncel literatür ışığında tüm boyutları ile karşılıklı (görüntülü) olarak değerlendiriyor, en doğru tanı ve en doğru tedavi yöntemini (tıbbi tedavi, cerrahi tedavi, kemoterapi, radyoterapi vd.) konsey hekimlerinin ortak kararı doğrultusunda bildiriyoruz.

Konsey kararı veya önerileri görüntülü video görüşme ile iletilir.

Birlikte Konsey
(Ofis)

Hastanın yaşı, ek hastalıkları, tıbbi ve sosyal durumu göz önüne alınarak en doğru tanı ve en doğru tedavi yöntemini (tıbbi tedavi, cerrahi tedavi, kemoterapi, radyoterapi vd.) hasta ve konsey hekimlerinin yüz yüze beraber oldukları ve hastanın multidisipliner olarak her yönü ile muayene edilip değerlendirildiği “Birlikte Konsey” ortamında hekimlerin ortak kararı olarak doğrudan iletiyoruz.

Konsey kararı veya önerileri ofis ortamında yüz yüze görüşme ile iletilir.

Tamamlayıcı Konsey (Tekrar)

Konsey üyeleri tarafından hasta tetkiklerinin değerlendirilmesinde mevcut tetkiklerin hastaya doğru bir tanı veya doğru bir tedavi belirlenmesinde yetersiz kaldığı durumlarda geçerli olmaktadır. Böyle durumlarda konseyin eksik ya da gerekli gördüğü yeni tetkik istekleri hastaya iletilir. Tamamlayıcı Konsey tipi seçilerek web sitesine yüklenen tetkikler tekrar değerlendirilir ve sonuç iletilir.

Konsey değerlendirmesinden sonraki tamamlayıcı ikinci konseyleri ifade eder.

Branşlarımız

Aşağıda, hangi branşın hangi şikâyetler ile ilgili olduğu, benzer şekilde hangi şikâyetlerin hangi branşı kapsadığı öneri mahiyetinde ve genel olarak verilmiştir. Öncelikle aile hekiminizin yönlendirmesi ile branş seçimini yapmanız tavsiye olunur.

Hangi Branş Hangi Şikayet

Hangi Branş Hangi Organ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doğumdan ergenliğe kadar olan süreçte bebek ve çocukların beslenme, mental, fizik ve motor gelişimleri, anomali ve hastalıklarının tanı, tedavi ve takipleri ile ilgilenen bilim dalıdır. Genel pediatri dışında çocuk alerji ve immünoloji, çocuk cerrahisi, çocuk endokrinolojisi, çocuk enfeksiyon, çocuk gastroenterolojisi, çocuk hematolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk metabolizma, çocuk nefrolojisi, çocuk nörolojisi, çocuk onkolojisi, çocuk radyolojisi, çocuk romatolojisi, çocuk ruh sağlığı ve çocuk yoğun bakım şeklinde yan dal branşları mevcuttur.

İç Hastalıkları (Tıbbi Tedavi)

Yetişkin yaş grubu iç organ hastalıklarının tetkik, tanı, tedavi ve takipleri ile ilgilenen bilim dalıdır. İç hastalıkları branşı, mide ve bağırsak hastalıkları, karaciğer ve safra yolları hastalıkları, dahili böbrek hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, akciğer hastalıkları, romatizmal hastalıklar, ileri yaş hastalıklarını hormonal hastalıkları kapsar. Diyabet, guatr, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, obezite, iştahsızlık, hazımsızlık, kabızlık, ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı, kansızlık, halsizlik, kilo kaybı, öksürük, alerji gibi problemlerde ilk olarak başvurulan bir bölümdür.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Ergenlikten başlayarak, menopoz dönemine kadar her yaştan kadının üreme ve tüm genital sağlık sorunları ile ilgilenen bilim dalıdır. Kadın genital organ hastalıkları ve doğum dışında, pediatrik- ergen jinekolojisi, hormonal bozukluklar, cinsel fonksiyon bozuklukları, doğum kontrol yöntemleri, üreme sağlığı (kısırlık), yardımcı üreme teknikleri (tüp bebek), yüksek riskli gebelikler (perinatoloji), organ sarkmaları, estetik jinekoloji (vajina, vulva), jinekolojik kanser taramaları ve menopoz durumlarında başvurulan bir branştır.

Onkoloji (Kanser Hastalıkları)

Kanser hastalıklarına bağlı şikâyetler kaynaklandığı ve metastaz yaptığı organlara göre değişim göstermekte olup çok sayıda ve çeşitte karşımıza çıkabilmektedir. Kilo kaybı, ateş, gece terlemeleri, kronik halsizlik, yorgunluk, şiddetli ağrılar, yutma güçlüğü, mide ağrısı ve yanması, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve şişkinlik, iştahsızlık, hazımsızlık, kabızlık, ishal, kansızlık, ciltte solukluk, sarılık, meme, koltuk altı, kasık ve cilt altında beze ve kitleler, vajinal kanama, balgamda, tükürükte, kusmukta, dışkıda veya idrarda kan, bölüme en sık başvuru nedenleridir.

Genel Cerrahi (Cerrahi Tedavi)

İlaç ya da diğer tıbbi yöntemlerle tedavi edilemeyen hastalıkları cerrahi yöntemlerle tedavi (ameliyat, girişim) eden bilim dalıdır. Sorumlu olduğu organ ve alanlar itibari ile meme cerrahisi, cilt ve yumuşak doku cerrahisi, endokrin cerrahisi (guatr, tiroid), hepatopankreatobilier cerrahi (karaciğer, safra yolları), gastrointestinal cerrahi (mide, bağırsak), obezite cerrahisi (tüp mide, mide balonu), endoskopik cerrahi (polip eksizyonu, biyopsi vd.), laparoskopik-robotik cerrahi, organ nakli cerrahisi (karaciğer), travma cerrahisi ve onkolojik cerrahi (kanser cerrahisi) alt branşlarını içerir.

Kardiyoloji (Kalp Hastalıkları)

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının tetkik, teşhis, tedavi ve takibi ile ilgilenen bilim dalıdır. Kalp krizi, kalp yetmezliği, iskemik kalp hastalıkları, koroner arter hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, aort damarı hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, pulmoner yetmezlik, periferik damar hastalıkları, arteriyel emboli, ateroskleroz ve anevrizmalar, hipertansiyon, hiperkolesterolemi gibi problemlerde başvurulan bölümdür. Yüksek tansiyon, kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı, sıkışma hissi, nefes darlığı, kan kusma, istemsiz kilo kaybı, baş dönmesi ve bayılma, bölüme en sık başvuru nedenleridir.

Üroloji (Ürogenital Hastalıklar)

Her iki cinsiyette idrar yolları (böbrek, mesane), erkeklerde ise üreme sistemi (prostat, testis, penis) hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Androloji (cinsel bozukluklar, infertilite), kadın ürolojisi, nöroüroloji, endoüroloji, laparoskopik ve robotik cerrahi (prostat), çocuk ürolojisi, rekonstrüktif üroloji, organ nakli (böbrek), taş hastalıkları ve ürolojik onkoloji alt branşlarını içerir. Böbrek taşı, idrar kaçırma, alt ıslatma, prostat hastalıkları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kısırlık, iktidarsızlık, erken boşalma, estetik üroloji (penis), cinsiyet değiştirme, böbrek nakli ve ürologenital kanserler, bölüme en sık başvuru nedenleridir.

Sıkça Sorulan Sorular

İletişim

Lokasyon:

ATAKENT MH 222 CD AVRUPA KON.B12 BLK NO: 2AH İÇ KAPI NO: 22 KÜÇÜKÇEKMECE/ İSTANBUL

Telefon:

+0538 744 34 23

Yükleniyor...
Mesajınız Gönderilmiştir Teşekkür Ederiz.!